Disclaimer!
 

Swing Twice is niet aansprakelijk voor schade – in welke vorm dan ook – die volgens de bezoeker van deze website zou voortkomen uit, of op enige wijze ogenschijnlijk verband zou kunnen houden met het bezoeken van deze website. Informatie welke door de bezoeker aan Swing Twice is verzonden is uitsluitend bestemd voor de ontvanger(s) van de emailinformatie (geadresseerde(n)) en eventueel aan de door de bezoeker toegevoegde co-ontvanger(s) (CC of BCC). Gebruik van deze informatie door anderen dan de (co-)ontvanger(s) is niet toegestaan. Deze informatie wordt derhalve dan ook niet vrijgegeven aan derden. Swing Twice staat niet garant voor de juiste en / of volledige en / of tijdige overbrenging van de inhoud van de verzonden emailberichten. Uit de informatie uit deze website en / of informatie welke de bezoeker via e-mail is verstrekt kan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Wij danken de bezoeker voor het gestelde vertrouwen in Swing Twice. Deze website en de inhoud daarvan is met de grootst mogelijke en integere zorg samengesteld. Er kan dan ook geen enkele vorm van aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden wan welke aard dan ook. De pagina’s en alle afzonderlijke foto’s, afbeeldingen en animaties (en onderliggende scripts) van deze website zijn vervaardigd door Swing Twice. Wijzigen, verspreiden, kopiëren of andere vormen van reproductie van deze website, afzonderlijke pagina’s, foto’s, afbeeldingen en animaties zijn zonder schriftelijke toestemming van Swing Twice niet toegestaan. Het is niet toegestaan om de website van Swing Twice alls link toe te voegen aan andere sites zonder schriftelijke toestemming van Swing Twice. Indien de bezoeker een link naar deze website wil plaatsen, dan dient de bezoeker hiervoor contact (liefst via email) op te nemen met Swing Twice. Het is mogelijk dat deze website één of een aantal hyperlinks bevat die verwijzen naar andere websites. Bij het produceren van deze website zijn alle hyperlinks op een correcte werking getest. Swing Twice is niet verantwoordelijk voor de incorrecte werking van hyperlinks naar derden. Externe factoren kunnen verantwoordelijk zijn voor mutaties van verwijzingen. Mocht het voorkomen, dat de bezoeker een incorrect werkende hyperlink op deze site tegenkomt, dan stelt Swing Twice het bijzonder op prijs, indien de bezoeker dit (bij voorkeur via e-mail) doorgeeft aan Swing Twice. Indien de bezoeker deze website bekijkt, dan kan het mogelijk zijn dat de web browser van de bezoeker het verschijnen van pop-up-reclame toe staat. Swing Twice verklaart hierbij zelf geen gebruik te maken van pop-up-technieken. Ook heeft Swing Twice geen invloed op het verschijnen van zogenaamde pop-up-berichten.

Deze website is vormgegeven en vervaardigd door Swing Twice. Contact: info@swingtwice.nl