Copyright!


Deze website geniet auteursrechterlijke bescherming.
De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van deze website. Het is niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van  het management Swing Twice. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan het management Swing Twice, zie de contact pagina op deze site.